Meny
 

Lise Helhetsterapi

Åpningstider

Hverdager 10-21

Lørdager 10-19

Kontakt

950 50 412 Send e-post

Etasjeplan

4. etasje

Helhetsterapiens styrke er bredden i behandlingsformene. Det gir terapeuten en unik mulighet til å bygge opp et behandlingsopplegg tilpasset den enkelte.

 

Personer som kommer til helhetsterapi er i alle aldere og med fysiske, psykiske og/eller ernæringsmessige plager eller problemstillinger.

 

Kinesiologi

Ordet betyr bevegelseslære, læren om kroppens muskler og skjelett. Kinesiologi er i hovedsak en metode for å kommunisere med en persons energisystem og kropp ved å teste spenningene i musklene. Det er med dette system mulig å arbeide med en rekke forskjellige problemer bl.a. skjelett- og muskelplager, innlæringsproblemer, følelser i ubalanse og ernæring.

 

Ernæringsveiledning
Ved hjelp av kinesiologi kan man finne ut om en person mangler noen vitaminer eller mineraler. Man kan også finne ut om kroppen har intoleranse for en eller flere sorter mat.

 

Fotsoneterapi
En behandlingsform som er godt etablert i Norge i dag. Den omfatter arbeid med refleks-soner på føttene. Sonene kan påvirkes ved at man trykker på dem. Når sonene stimuleres, sendes det impulser ut i kroppen for å normalisere funksjonen i de områdene vi har plager.

 

Øreakupunktur
Metoden fungerer etter samme prinsipp som fotsoneterapien. Sonene på øret behandles ved hjelp av akupunktur-nåler eller små kuler som tapes fast for å påvirke punktet.

 

Blomstermedisin
Essensene består av uttrekk fra forskjellige blomster. Behandling med disse er velegnet når en vil ha hjelp til å komme videre i en fastlåst eller stagnert følelsesmessig situasjon. Blomstermedisinen kan da virke som en "katalysator" for en vekstprosess i sinnet.

 

Aromaterapi
Er en massasje med eteriske oljer fra blomster og trær. Hele eller deler av kroppen kan behandles. Aromaterapi kan brukes ved behandling av flere typer plager eller når man vil slappe av og avstresse kropp og sinn. En aromaterapibehandling gir både ro og nye krefter.

 

Kranio-Sakral Terapi
Hva er Kranio-Sakral Terapi?

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en varsom behandling, hvor terapeuten bruker små, presise bevegelser til å balansere og justere hele kroppen.

 

KST arbeider med alle kroppens strukturer og funksjoner, og er spesielt effektiv til å hjelpe nervesystemet.Nervesystemet er involvert i alle aspekter av vårt liv. Derfor har det store konsekvenser hvis det ikke fungerer optimalt.

 

En behandling med KST består av en rekke av disse små justeringene. Resultatet er ofte forbløffende; kroppen får mye bedre forutsetninger for å kunne fungere som en helhet. Balanseringen vil bre seg gjennom hele systemet som ringer i vannet.

 

Hva kan KST hjelpe for?

KST arbeider med mange problemstillinger, her er en liste over noen av de tilstander / plager hvor KST har vist seg særdeles effektiv:

Stress
Hodepine/migrene
Nakkeplager
Svimmelhet
Søvnproblemer
Fordøyelsesproblemer
Konsentrasjonsvansker
Øresus
Ryggsmerter
Kjevespenninger
Pustevansker
Dårlig hukommelse
Fall og slag mot hodet
Strukturelle problemer

 

Hvem kan ha nytte av KST?

Alle; fra helt nyfødte til eldre. Karakteristisk for KSTer at det er så varsomt og forsiktig, og samtidig så effektivt.

 

KST er fremragende til babyer. Fødselen kan være en hard påkjenning, med en konsekvens at barnet får ubalanser og skjevheter i kraniet.Disse ubalanser kan effektivt hjelpes på plass ved hjelp av disse forsiktige teknikker.

 

Likedan kan tenåringer, voksne og eldre mennesker hjelpes markant med KST. Kroppen søker alltid balanse, og mister aldri denne iboende evne.

 

Dette gjør en helhetsterapeut

Helhetsterapeuten benytter som regel flere forskjellige behandlingsformer for å etablere balanse i kroppen og tar hensyn til at kroppen fungerer som en helhet.

 

Den første behandlingen starter med en omfattende samtale. Den danner grunnlaget for en analyse og videre behandling.

Butikkategori: