Ski Storsenter er vinner av Bærekraftprisen 2022!

Vi er stolte av å kunne meddele at Ski Storsenter er vinner av NCSC Bærekraftprisen 2022 under årets kjøpesenterkonferanse!

Ski Storsenter vinner bærekraftsprisen
Ski Storsenter vant Bærekraftprisen 2022!
Bærekraftprisen emblem

Vinner av Bærekraftprisen 2022

Bærekraftprisen deles ut til et kjøpesenter som har satt tema bærekraft på sin agenda i 2020 og 2021 eller før for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet lokalt og globalt. Fokus på engasjement fra kunder, leietakere og nærmiljøet, tilrettelegging for bærekraftige rutiner, leietakere og sirkulærøkonomi og naturligvis lønnsomme (over tid) tiltak er viktige stikkord.

Juryens begrunnelse for seieren:

"Vinneren utmerker seg med et svært engasjert senterteam som er både innovative og opptatt av å skape et kjøpesenter som inngår i steds/byutvikling ved å ta i bruk ny teknologi, engasjere leietakerne, inkludere kundene og lokalmiljøet og tatt en rolle for bedre ivaretakelse av enkeltmennesker i nærområdet. Alt dokumenteres med høy måloppnåelse innenfor KPI’ene på eksempelvis energibruk, vann og avfallshåndtering. Fokus på sine ansatte og samfunnsansvar med ulike prosjekter og aktiviteter gjennom året er også senterets sterke side.

Juryen lot seg spesielt imponere over den fine «senterhagen» hvor de i samarbeid med leietakeren Mester Grønn har laget en oase som benyttes av pollinerende innsekter, kunder, lokalmiljøet

Ski Storsenter vinner bærekraftsprisen
Ski Storsenter vant Bærekraftprisen 2022!
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]