Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

Miljøfyrtårn Ski Storsenter
Ski Storsenter er Miljøfyrtårnsertifisert!
Menn står på rekke
Driftsavdelingen på Ski Storsenter.

Ski Storsenter kan stolt meddele at vi nå er miljøfyrtårnsertifisert! Dette er en viktig del av senterets miljø- og bærekraftsarbeid. Les mer om bærekraft og miljø på Ski Storsenter her.

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001. Les mer om Miljøfyrtårn her.


Miljøfyrtårn Ski Storsenter
Ski Storsenter er Miljøfyrtårnsertifisert!
System.Linq.Enumerable+SelectListIterator`2[ThonShopping.Internet.Site.Features.ImageVault.Models.ExtendedImageBlockMedia,System.String]
Driftsavdelingen på Ski Storsenter.