Trygg handel

Vi ønsker at både du som kunde og våre ansatte skal ferdes trygt på Ski Storsenter. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å skape en trygg handel.

På Ski Storsenter har vi store fellesarealer der våre kunder har gode muligheter til å overholde avstandsreglene. Vis hensyn og omtanke for hverandre med god avstand!

Noen av våre tiltak for å sikre trygg handel:

 • Økt renhold og skjerpede vaskerutiner av fellesområdene og toaletter
 • Ekstra renhold av berøringsflater.
 • Berøringsfrie håndspritdispensere i fellesarealene
 • Retnings- og avstandsmarkeringer i fellesarealet (hold til høyre)
 • Markører i alle rullebånd som minner om avstand og oppfordrer til å droppe forbipasseringer mens man er på rullebåndet.
 • Markering med max antall i heis.
 • Parkeringsapp (Parklink) som gir mulighet til berøringsfri parkering.
 • Opprop i fellesareal med info om smittevern.
 • Vi har live kundetelling som gir oss oversikt over hvor mange kunder som befinner seg på senteret til enhver tid. Dersom antallet besøkende blir for høyt vil det iverksettes tiltak.
 • Butikker og spisesteder har egne og tilpassede smitteverntiltak for sine lokaler som bla. håndspritdispensere, skilt som viser maks antall i butikk, markører for inn- og utgang (der det er mulig å skille på det), opplysningsskilt, berøringsfri betalingsløsning og køanvisninger.

De ulike butikkene og spisestedene har tilpassede smitteverntiltak ut ifra, bransje og størrelse på lokaler.

Benytt hele åpningstiden:

Vi oppfordrer alle våre kunder til å benytte hele senterets åpningstid og handle på tidspunkter som er mindre besøkt dersom man har mulighet til det. Våre tellesystemer viser at det er færrest kunder tidlig på dagen og de siste timene før stenging.

Din innsats gjør en forskjell – og vi ber derfor om at alle:

 • Holder minst 2 meter avstand
 • Bruker munnbind når avstand ikke er mulig
 • Vasker hender ofte og grundig
 • Benytter håndsprit som er plassert rundt om på senteret ved behov
 • Gjerne handle alene dersom det er mulig
 • Holder deg hjemme dersom du er syk

Vi ønsker alle våre kunder velkommen og oppfordrer til å følge myndighetenes anbefaling om å holde avstand og bruk av munnbind. Skulle du ha glemt munnbind kan du henvende deg til Kundeservice, Mobilfikseren, Morris eller Princess for gratis munnbind. Vi har også Smittevern-verter som deler ut munnbind på sentrale steder i senteret.

Sammen skaper vi trygg handel….. og ikke minst; Tusen takk for at du handler hos oss! <3
Grafer som viser besøkstrykk de ulike dagene
Vi ser at det er færrest kunder de første og siste timene av senterets åpningstid.
Bilde av smitteverntiltak på Ski Storsenter
Vi har over 20 berøringsfrie håndspritdispensere plassert rundt om på strategiske steder i fellesarealene. Det er også markert opp med retningsmarkeringer i flere av gangene.