Bier og bærekraft

Menn står på rekke

Bier på taket, søppelhåndtering og fremtidige planer. Vi har tatt en prat med driftssjef Ole om hva senteret gjør for å bidra til en mer bærekraftig hverdag.

Med dagens miljøutfordringer er det viktig å sette fokus på små og store tiltak som bidrar til en mer bærekraftig hverdag. Vi har tatt en prat med driftssjef Ole på senteret. Senteret har blant annet egen senterhage anlagt av Mester Grønn, som har et stort fokus på bærekraft. Her er noen tiltak og fremtidige planer senteret har, og noen tips fra Mester Grønn om bærekraftige valg.

Energisparende tiltak og søppelhåndtering

I dag har senteret blant annet ulike tiltak for å spare energi. På senteret finnes det 44 sensorer som kontinuerlig måler Co2, temperatur og luftfuktighet. Co2 nivå er viktig fordi det forteller noe om luftkvaliteten, og med Covid-19 vet vi at god utskiftning av luft er viktig. Verdiene for Co2 skal ikke overstige 1000-1200 ppm., og senteret har verdier fra ca. 450 ppm. til topper på ca. 650 ppm. Senteret er også utstyrt med topp moderne SD-anlegg som styrer luft, varme, kjøling, snøsmelt etter innetemperatur og Yr. Senteret bruker også Airtight som er et system som justerer ventilasjonen for et stabilt trykk i hele bygget. For eksempel minskes trekk i inngangspartiene som senker behovet for å varme opp/ kjøle ned luft.

Fakta

Visste du at bygninger bruker 40% av verdens energi, og av det lekker over 12% energi ut i ingenting?

For å redusere energibruken er det LED-belysning i alle fellesarealer som styres av ur eller tilstedeværelse. Senteret benytter seg av Energinett for å overvåke energiforbruket og ved hjelp av dette kan man finne feil som gjør at energiforbruket øker og raskt rette opp. Ole forteller at siden enøktiltakene startet har senteret spart ca. 2 000 000 kWh pr år, noe som tilsvarer forbruket til 130 husstander pr år. Senteret har i dag et forbruk i året på ca. 9 000 000 kWh, som tilsvarer 600 husstander.

Et annet fokusområde for senteret er søppelhåndtering. Gode og effektive avfallsløsninger er med å øke sorteringsgraden. Det kastes ca. 740 tonn avfall som tilsvarer 1800 husholdninger per år, og sorteringsgraden er ca. 70% på årsbasis, slik at det da blir igjen ca. 220 tonn restavfall.

Dame holder blomster
Dame holder blomster